Chronische peesklachten of aanhechtingsklachten? | Fitplan

Chronische peesklachten of aanhechtingsklachten?

Slijmbeurs, verkalkingen, hielspoor, achilles- of andersoortige peesklachten?

U herkent 1 van bovenstaande klachten en loopt er al enige tijd mee rond? U heeft waarschijnlijk al een aantal therapieën geprobeerd, maar dit hielp maar kortdurend of er bleven restklachten bestaan.

We zien het heel vaak: als klachten een aantal weken bestaan hebben we niet alleen meer te maken met de bron zelf (de beschadigde of overbelaste structuur), maar ook met alle (niet altijd zichtbare) compensaties die het lichaam inzet om toch te kunnen blijven functioneren. Het beste en snelste resultaat zal verkregen worden door zowel de bron als de compensaties te behandelen. Wordt één van de twee niet behandeld, is het dweilen met de kraan open.

Voor de behandeling van de bron van de klachten, gebruiken wij onder andere echografie en shockwave. Echografie als aanvulling om de bron op te sporen, shockwave om deze te beïnvloeden. Overige technieken hebben we tot onze beschikking om zowel de behandeling van de bron als de compensaties te ondersteunen. Dit kunnen onder andere manuele therapieën, dry needling, taping en trainen zijn. Feit blijft: Er staat geen therapie op zichzelf. Een en ander moet altijd gecombineerd worden om tot het meest optimale resultaat te komen.