Bedrijfsfitness voor fitte werknemers - Fitplan Leeuwarden

Bedrijfsfitness voor fitte werknemers

Fitplan Leeuwarden

Home Fitness Bedrijfsfitness voor fitte werknemers

Bedrijfsfitness bij Fitplan in Leeuwarden

De beste manier om hoge ziektekosten te voorkomen is preventie. Bedrijfsfitness draagt aantoonbaar bij aan een verbeterd verzuimpercentage. De winst zit hem met name in de kortere tijd dat werknemers ziek zijn. Zie voor aantoonbare voordelen van bedrijfsfitness het onderzoek van TNO.

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgever en werknemer

Werknemers mogen een door de werkgever verstrekte vergoeding voor bedrijfsfitness belastingvrij ontvangen. Het belangrijkste criterium waaraan voldaan moet worden is dat de werkgever een vast fitnesscentrum aanwijst waar de werknemers mogen deelnemen aan bedrijfsfitness. Download hier het formulier Bedrijfsfitness Verklaring 2007.

Dubbel voordeel

Er is nog een tweede reden om nu te starten met bedrijfsfitness: korting op het abonnement. Deze korting wordt verleend indien minimaal 5 medewerkers van een bedrijf zich bij Fitplan Leeuwarden aanmelden voor bedrijfsfitness.

Meer informatie over Bedrijfsfitness?

Vraag naar de voorwaarden. Bel 058 – 2668320 of mail naar info@fitplanleeuwarden.nl. U kunt terecht voor fitness binnen de openingstijden van het sport-medisch centrum. Er is altijd begeleiding aanwezig in de zaal.