• Fitness & Fysiotherapie onder één dak
  • Kleinschalig met persoonlijke aanpak
  • Gezellig en betrokken sfeer

Faciliteiten

Geniet van de vele mogelijkheden

In ons centrum kunt u onbeperkt gebruikmaken van de diverse faciliteiten die wij aanbieden. Wilt u fitnessen of groepslessen volgen? Het kan beide! Wat let u? Geniet van alle mogelijkheden!

Lounge ruimte

Even wachten tot het begin van een les, na afloop nog wat drinken, krantje erbij of juist met medesporters bijkletsen. Alles kan in onze lounge. Nog even lekker (na)genieten met uw medesporters. Welkom!

Onze gezellige ontvangst
Afspraak maken