• Fitness & Fysiotherapie onder één dak
  • Kleinschalig met persoonlijke aanpak
  • Moderne apparatuur

Bedrijfsfitness bij Fitplan in Leeuwarden

De beste manier om hoge ziektekosten te voorkomen is preventie. Bedrijfsfitness draagt aantoonbaar bij aan een verbeterd verzuimpercentage.

De winst zit hem met name in de kortere tijd dat werknemers ziek zijn. Zie voor aantoonbare voordelen van bedrijfsfitness het onderzoek van TNO.

Ons Sport-medisch centrum zit aan de Orionweg 47 tussen verkeerschool Tilstra en de Toyota dealer.

Gratis proefles Proefmaand sporten

Fiscaal aantrekkelijk voor werkgever en werknemer

Werknemers mogen een door de werkgever verstrekte vergoeding voor bedrijfsfitness belastingvrij ontvangen. Het belangrijkste criterium waaraan voldaan moet worden is dat de werkgever een vast fitnesscentrum aanwijst waar de werknemers mogen deelnemen aan bedrijfsfitness.

Dubbel voordeel

Er is nog een tweede reden om nu te starten met bedrijfsfitness: korting op het abonnement. Deze korting wordt verleend indien minimaal 5 medewerkers van een bedrijf zich bij Fitplan Leeuwarden aanmelden voor bedrijfsfitness.

Meer informatie over Bedrijfsfitness?

Vraag naar de voorwaarden. Bel 058 – 266 83 20 of mail naar info@fitplan.nl. Je kunt terecht voor fitness binnen de openingstijden van het sport-medisch centrum. Er is altijd begeleiding aanwezig in de zaal.

Afspraak maken