• Echografie op u afgestemd
  • Eerlijk en resultaatgericht advies
  • Persoonlijke aandacht

Echografie

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten.

Hierdoor zijn we bij in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar.

Afspraak maken Contact opnemen

Echografisch onderzoek

Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste ‘werk’diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Bedenk echter goed dat wij fysiotherapeuten niet de aangewezen zorgverleners zijn tot het stellen van een diagnose! Wij zijn per slot van rekening geen radiologen voor wie dit werk dagelijkse kost is.

In ons centrum gebruiken we echografie om deze reden dus ook niet om diagnoses te stellen, maar vooral ter evaluatie van ons eigen handelen; tijdens het behandeltraject kunnen we het herstel van het weefselstructuur volgen. En zo nodig de behandeling of training aanpassen aan de hand van de echobeelden. Natuurlijk is het mooi dat we een beeld hebben van ‘hoe het er van binnen uit ziet’ en u eventueel heel gericht kunnen doorverwijzen naar de (huis of sport)arts of specialist.

Echografie: snel, gemakkelijk en comfortabel

Musculoskeletal Ultrasound biedt, tegen lage kosten, een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Behandelaars

Afspraak maken